Piasecki-Payroll

Piasecki-Payroll to firma outsourcing'owa świadcząca kompleksowe usługi związane z realizacją funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ich zakres obejmuje administrację kadrową, prowadzenie płac i rozliczeń, audyty kadrowo-płacowe, wewnętrzne prawo pracy, systemy motywacyjne.

Piasecki-Payroll
to zespół specjalistów dysponujący ugruntowaną wiedzą i praktycznym doświadczeniem oraz pasją przejawianą w codziennej pracy.

Naszym kapitałem jest praktyczne doświadczenie zdobyte w trakcie kilkunastu lat pracy w działach personalnych (na różnych szczeblach zarządzania i struktury organizacyjnej, od stanowisk specjalistów do stanowisk dyrektorskich) w przedsiębiorstwach różnej wielkości działających m.in. w sektorze finansowym, budowlanym, usługowym, produkcyjnym czy handlowym.

Nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje, śledzimy zmiany w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz nowości w zakresie praktycznych rozwiązań HR, tak, by móc sprostać najwyższym standardom wiedzy, kompetencji i jakości.

Gwarantujemy zachowanie najlepszych praktyk oraz przyjętych standardów.

Nasza oferta
nie ogranicza się tylko do prowadzenia działu kadrowo-płacowego w firmie, ale idzie zdecydowanie dalej. Chcemy pomagać Klientom w zoptymalizowaniu i ograniczeniu kosztów związanych z prowadzeniem własnych działów personalnych, zatrudnianiem pracowników. Proponujemy poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych w odniesieniu do specyfiki danej firmy.

Naszą ambicją jest zaspakajanie pełnego spektrum potrzeb Klientów związanych z realizacją funkcji personalnej.

Outsourcing
stał się popularną formą optymalizacji zarządzania firmą. Dzięki niemu Klient może istotnie obniżyć koszty funkcjonowania firmy oraz skierować swoją uwagę na prowadzenie podstawowej, biznesowej działalności.

Zlecając nam prowadzenie spraw kadrowo-płacowych swoich firm zyskujecie Państwo:

  • możliwość ograniczenia zatrudnienia,
  • dostęp do usług wykorzystujących najlepsze praktyki, gwarantujących terminowość, wysoką jakość obsługi oraz poprawność,
  • bezpieczeństwo i poufność danych (w tym utajnienie informacji dotyczących wysokości zarobków zatrudnianych pracowników),
  • elastyczność rozwiązań i dostosowanie do specyficznych potrzeb firmy,
  • gwarancję ciągłości realizacji zleconych zadań, bez ryzyka przerw spowodowanych urlopami czy niedyspozycyjnością własnych pracowników,
  • dostęp do fachowej wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów, doradztwo.